Trobada arxiprestal del Poblenou

26.01.2019 19:44

El dissabte 26 de gener hem celebrat aquesta trobada anual de totes les comunitats parroquials del Poblenou. Ens hem aplegat a la parròquia de Sant Francesc de Pàola i hem compartit el matí amb el bisbe auxiliar monsenyor Toni Vadell, que ens ha ofert una xerrada sobre un dels punts del pla pastoral diocesà: el discerniment.

Entre altres coses, ens va comentar que per a ell, el discerniment es estar atent a allò que Déu ens demana a la nostra vida. És una actitud d'escolta, de vigilància, de receptivitat i de saber interioritzar. Déu ens parla a través dels esdeveniments diaris.

A la pregunta de com viure això a la pràctica, cada dia, el bisbe ens va donar la seva "recepta" en paraules molt senzilles però profundes. Cada dia llegeix l'evangeli del proper diumenge, per anar-lo rumiant i aprofundint. La paraula de Déu és una via directa d'interpel·lació. Una altra forma és, cada nit, fer revisió del dia passat, per veure en què hem encertat, quines omissions hem tingut, què podríem haver fet millor... Una tercera clau és viure intensament l'eucaristia, perquè Déu ens parla a través de la seva presència en el sagrament. Finalment, és important viure la comunitat. No estem sols ni podem discernir sols. Els altres també poden ser mediadors o eines de la paraula de Déu.

La trobada, presidida pel nostre nou arxiprest, mossèn Biel Carrió, es va desenvolupar en un ambient cordial i amistós.